สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “เสด็จเมืองระนอง ๒๕๐๒”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “เสด็จเมืองระนอง ๒๕๐๒” ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ มีนาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๐๒ คำอธิบายภาพ : pic580274afc7351pic5


หลังจากที่ในหลวงภูมิพล ท่านเสด็จเยี่่ยมค่ายทหารที่จังหวัดชุมพรเสร็จแ้ล้วในช่วงสายของวันที่7มีนาคม พ.ศ.2502 ท่านก็ได้เสด็จต่อไปยังเมืองระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่2ของการทรงออกเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้ในครั้งแรกของรัชกาลของพระองค์


เมื่อเสด็จไปถึงซุ้มรอยต่อระหว่างเขตจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง ที่ ต.ปากจัน ห่างจากตัวจังหวัดระนอง86กิโล นาย พันธุ์ สายตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ก็ได้ถวายพระแสงราชศาสตราประจำจังหวัด จากนั้นในหลวงภูมิพลก็ได้เสด็จทอดพระเนตรศิลาที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงได้จารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ เมื่อครั้งที่เสด็จประพาสผ่านมาโดยขบวนช้างและม้าจากจังหวัดชุมพร มาประทับพักแรมที่พลับพลาดอนวังทู้ ต.ปากจั่น เมื่อวันที่21 เมษายน 2433 ในการนี้ในหลวงภูมิพลและพระราชินีก็ทรงได้สลักพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร." และ "สก." บนศิลาจารึกไว้ใกล้กับ พระปรมาภิไธยย่อ "จปร."ของในหลวงรัชกาลที่5ด้วย


 คำอธิบายภาพ : pic580275174c5a4pic5


 คำอธิบายภาพ : pic580275174bedcpic5


ต่อจากนั้นก็ได้เสร็จไปยัง อ.กระบุรี โดยนายอำเภอกระบุรี ได้นำเสด็จเยี่ยมข้าราชการและราษฎรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ และก็ได้เสวยอาหารกลางวัน ณ.ที่ว่าการอำเภอกระบุรี เสร็จจากนั้นก็ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรการขุดแร่ของบริษัท ไซมิสทิน ซินดิเกต ที่ ต.บางนอน โดยมีนาย วิชา เศรษฐบุตร อธิบดีกรมโลหะกิจ กราบบังคมทูลอธิบายวิธีการขุดแร่ ในการนี้ในหลวงภูมิพลท่านทรงได้ดูเรือขุดแร่ที่กำลังทำงานอยู่ด้วย และจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ทูลเกล้าถวายเรือขุดจำลองเป็นที่ระลึก เสร็จแล้วก็ทรงได้เสด็จไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้จัดเป็นที่ประทับพักแรมของทั้ง2พระองค์


เมื่อถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้้ง2พระองค์ก็ทรงเสด็จไปวางพวงดอกไม้ ณ.สุสานต้นตระกูล ณ ระนอง โดยมี พระยาปฎิพัทธภูบาล ผู้สืบต้นตระกูล ณ ระนอง เข้าเฝ้าฯและได้น้อมเกล้าถวายหงส์มุกแก่ในหลวงภูมิพล ในหลวงภูมิพลก็ได้พูดคุยกับพระยาปฎิพัทธภูบาล ตามสมควร จากนั้นก็เสด็จไปยังโรงเรียนพิชัยวัฒนาคาร  ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด  โดยมีข้าราชการ เหล่าลูกเสือ และประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จเป็นหมื่นคน รวมทั้งชาวพม่าที่ข้ามมาจากเมืองมะริดด้วย


เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยงกับจังหวัดแล้ว ในหลวงภูมิพล ก็ได้มีพระราชดำรัส ตรัสแสดงความชื่นชมที่ได้ทรงมาเยี่ยมจังหวัดระนอง และที่ทรงมาเยี่ยมได้ก็เพราะมีการคมนาคมที่ดี ทรงยินดีที่ราษฎรในจังหวัดระนองมีการทำมาหากินได้ผลดี และท้ายสุดก็ทรงได้อวยพรให้ทุกคนมีความสุข พอจบกระแสพระราชดำรัสทุกคนในบริเวณนั้นต่างก้มกราบรับพระพรพร้อมกันจนราบไปทั้งบริเวณ


จากนั้้นก็ทรงทอดพระเนตรชมการแสดงที่ทางจังหวัดจัดถวาย ซึ่งมีทั้งการรำเบิกโรง และที่สำคัญมีการระบำร่อนแร่ (ซึ่งถอดแบบมาจากวิถีในการดำรงชีวิตของชาวระนองจริงๆ)มาถวายให้ในหลวงภูมิพลได้ทรงชมด้วย


แล้วในเช้าของวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2502 เวลา07.00 ในหลวงภูมิพลและพระราชินีก็ได้เสด็จต่อไปยังจังหวัดพังงา


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5620
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง