สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

Contents

12 items(1/2) 2 Next » Last »|
โดย sator4u_team on 27 ก.ค. 55 11:07

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว โ เขาตันหยง นราธิวาสอุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาส ทางกรมป่าไม้ได้ ขึ้นทะเบียนให้เป็น วนอุทยานอ่าวมะนาว เมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2536 กับเนื้อที่ประมาณ 720 ไร่ และต่อมาทางกรมป่าไม้ ได้ส่งมอบ ให้อุทยานแห่งชาติทางท

โดย sator4u_team on 29 มิ.ย. 55 14:52

ด่านสุไหงโกลกตัวเมืองสุไหงโกลก ดูจะคึกคักกว่าตัวเมืองนราธิวาส คงเพราะเป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด และยังเดินทางข้ามไปมาได้สะดวกทั้งคนไทยและคนมาเลย์ มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ เปิดตั้งแต่ 05.00โ21.00 น. ชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปันยังเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ของกินเล่น ส่ว

โดย sator4u_team on 26 เม.ย. 55 11:48

อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (Ao Manao-Khao Tanyong)ที่ตั้งและแผนที่ ( Location) หมู่ที่ 12 ต.กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิวาส 96000หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จ. นราธิวาส : พรเทพ มหันตมรรค ( เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส )จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงเยี

โดย sator4u_team on 2 เม.ย. 55 14:38

ประวัติความเป็นมาสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ภาคใต้ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2535 ซึ่งภาคใต้สร้างขึ้น บนเนื้อที่ 100 ไร่ โดยขอใช้ที่ดินบริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่

โดย sator4u_team on 24 มี.ค. 55 17:30

แถลงข่าวงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ฉลองครบรอบ 60 ปี ที่สุไหงโก-ลกชมขบวนเกี้ยวเจ้าแม่โต๊ะโมะ และองค์เทพต่างๆ ขบวนแห่สิงโต โ มังกรทอง พิธีเดินสะพานสะเดาะเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลเติมโชคเสริมดวงชมการแสดงกลองจีน กลองยาว การรำไทเก็ก การแสดงเอ็งกอ การเชิดสิงโตการแสดงมังกรศิษย์เจ้าแม่โต๊ะโมะชมพิธีลุยประทัดม

โดย sator4u_team on 23 มี.ค. 55 10:52

น้ำตกชีโป จ. นราธิวาสอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ตำบลดุซงญอ ตำบลกาลิซา ตำบลเฉลิม ตำบลมะรือโบตก ตำบลตะมะยูง ตำบลซากอ ตำบลศรีบรรพต ตำบลเชิงคีรี อำเภอจะนะ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย

โดย sator4u_team on 19 มี.ค. 55 17:43

แต่เดิม บ้านบางนรา หรือ มะนาลอ เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนราใกล้กับทะเล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราถูกจัดอยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราจึงย้ายมาสังกัดเมืองระแงะที่อยู่ในมณฑลปัตตานี ก

โดย sator4u_team on 2 พ.ย. 54 21:48

ในจังหวัดนราธิวาสมีพระพุทธรูปสำคัญ และเป็นพระพุทธรูปที่ประทับกลางแจ้งซึ่งมีขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในดินแดนภาคใต้ คือ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ในดินแดนด้ามขวานทองนี้ ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในพื้นที่พุทธอุทยาน วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏ

โดย sator4u_team on 2 พ.ย. 54 21:47

น้ำตกปาโจ ตั้งอยู่ที่บ้านปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสเป็นน้ำตกใหญ่ที่มีน้ำตลอดปี มีความสูงประมาณ 60 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน แห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีพื้นที่คลอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแง อำเภอรือเสาะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอจะแนะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส อำเภ

โดย sator4u_team on 2 พ.ย. 54 21:46

บ้านตะโละมาเนาะ ตำบลลุโบะสาวอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาส เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 42 แล้วแยกที่บ้านบือราแง ห่างจากตัวอำเภอบาเจาะ ประมาณ ๔ กิโลเมตร แยกจากถนนสายปัตตานี-นราธิวาสก่อนถึงอำเภอยังมีทางแยกขวาไปถึงมัสยิดสร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง ตั้งตระหง่านมากว่า ๓๐๐ ปี ใช้สลักไม้ยึด

12 items(1/2) 2 Next » Last »|