สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

สงขลาใต้ร่มพระบารมี

ปี ๒๕๐๒ เสด็จสงขลา ครั้งแรกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวสงขลาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ครั้งแรก โดยเสด็จพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2502 ซึ่งเหตุการณ์และบรรยากาศในครั้งนั้น ยังตราตรึงอยู่ในใจของชาวสงขลาตลอดมา และได้เก็บความประทับใจไว้ผ่านภาพถ่ายที่แสดงให้ถึงพระราชกรณียกิจ ความงดงามของซุ้มรับเสด็จ การตกแต่งพลับพลาที่ประทับ และการตกแต่งสถานที่ต่างๆ ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จผ่าน


 คำอธิบายภาพ : 33169_1449020858_2_th


 คำอธิบายภาพ : 33169_1449020858_3_th


เสด็จอำเภอรัตภูมิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2502

อังคาร ๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒

๑๔.๐๕ ซุ้มต่อเขตพัทลุงสงขลา ๑๕.๒๙ เสด็จถึงที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ ทรงเสวยพระสุธารส ๑๖.๕๐ เสด็จออกจากอำเภอรัตภูมิไปยังอำเภอหาดใหญ่
๑๘.๒๘ เสด็จพระราชดำเนินถึงพระตำหนักเขาน้อย


 คำอธิบายภาพ : pic5802607c28201pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c28929pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c28ee7pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c29583pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c29bdfpic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c2a200pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c2a873pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c2ae70pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c2b46dpic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802607c2badfpic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fce461pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fceb8epic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fcf255pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fcf911pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fcff71pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fd0621pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fd0c77pic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fd129cpic5

 คำอธิบายภาพ : pic5802609fd18e0pic5


เสด็จอำเภอนาทวี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเยือนพสกนิกรชาวอำเภอนาทวี เมื่อวันที่ 22  มีนาคม 2502 และทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอาคารที่ว่าการอำเภอนาทวี


 คำอธิบายภาพ : pic580261f5dc1a6pic5

 คำอธิบายภาพ : pic580261f679a20pic5

 คำอธิบายภาพ : pic580261f6a95a6pic5

 คำอธิบายภาพ : pic580263b3c4a8bpic5


เสด็จอำเภอเมืองสงขลาพุธ ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๒

๐๙.๐๐ เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลจังหวัดสงขลา ประทับทรงฟังการพิจารณาคดีบนบัลลังค์ และต่อจากนั้นเสด็จไปปยังสโมสรจังหวัดสงขลา ประทับทอดพระเนตรการแสดงรำมโนราห์ของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด และเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เยี่ยมราษฎรชาวสงขลา

พฤหัส ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๒

๐๙.๑๐ เสด็จไปยังท่าเรือเทศบาลเมืองสงขลา เสด็จพระราชดำเนินลงประทับเรือยนต์พัทลุง ซึ่งจังหวัดจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่ง ทอดพระเนตรการแข่งเรือของชาวประมงในทะเลสาบ เรือพระนั่งลอดซุ้มของชาวประมงซึ่งพร้อมใจกันจัดถวาย

๑๔.๒๐ เสด็จไปทอดพระเนตรกิจการยางคอหงส์ ต่อจากนั้นผู้บังคับการมณฑลทหารบกสงขลา กราบบังคมทูลนำนายทหารและภริยาเฝ้า ทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจในการต้อนรับ และทรงยินดีที่ได้มาพบทหารในค่ายแห่งนี้ และพระราชทานพรให้ทุกคนมีกำลังกาย กำลังใจ ปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วกัน

๑๖.๔๕ เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เสด็จลงเยี่ยมราษฎร ก่อนพระราชดำเนินกลับที่ประทับจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา ๒๐.๑๐ นาที ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การตกแต่งไฟฟ้า เนื่องในการต้อนรับเสด็จของชาวอำเภอหาดใหญ่


 คำอธิบายภาพ : 2963-7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2502


 คำอธิบายภาพ : 2963-5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการชนโค ณ หน้าสโมสรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2502


 คำอธิบายภาพ : 2963-6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช


ศาลากลาง จังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : 2963-2 ภาพขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรที่ จ. สงขลา ราวปีพ.ศ.2518 ณ ศาลากลาง จ.สงขลา เจ้าของภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ กิตติศักดิ์


หน้าสโมสรจังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : 2963-5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรการชนโค ณ หน้าสโมสรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2502


วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา คำอธิบายภาพ : 2963-6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2502


หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา คำอธิบายภาพ : 2963-7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงฉายพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินยัง หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2๐ มีนาคม พุทธศักราช 2502


ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ คำอธิบายภาพ : 4e459847a2a0483d9fe7432eaf3caf25 วันที่ 19 มีนาคม 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสตอบเเก่ข้าราชการทหารเมื่อครั้งเสด็จยังค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


กองทัพเรือ จังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : 65b9e11e64024425a2b05aa422101b75 วันที่ 1 สิงหาคม 2512 ตอนเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ไปทอดพระเนตรการฝึก "ทักษิณ 12" ของกองทัพเรือ ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส


กองการบินทหารเรือ จังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : f9af676221c94e9fa44b0a3a3150a52f วันที่ 23 สิงหาคม 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินกองการบินทหารเรือ จังหวัดสงขลาและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา


วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ คำอธิบายภาพ : 27fcff1daa974d97a7eb9aa10e815d93 วันที่ 21 กันยายน 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถเสด็จพระราชดำริยกช่อฟ้า ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : 44b12d5b7ba8485fa5ceb57cd8096ee4 เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ มอบธงพระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้าน ณ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คำอธิบายภาพ : 7ba96f3b4056403a99e02dc0d3b508c6 วันที่ 6 กันยายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 คำอธิบายภาพ : 0c52ed5aca694d37b2a6c23a94fe98f5 วันที่ 3 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


 คำอธิบายภาพ : e7762bd334e94a84890708c07b4debae วันที่ 27 กันยายน 2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2526


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : 492dde3bf7c440d7b8c6b923fa5f7ac1 วันที่ 4 กันยายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีการบินทหารเรือสงขลา ในการเสร็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและทรงเยี่ยมราษฏรในจังหวัดสงขลา


 คำอธิบายภาพ : 7685bf3f62c0433a8e1caf6de8a08aae วันที่ 29 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา


สถาบันเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ สงขลา คำอธิบายภาพ : 8304aa321d654a1db8d686c5eb925a2b วันที่ 10 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีการบินทหารเรือสงขลาและไปทรงเปิดสถาบันเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ


อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร สงขลา คำอธิบายภาพ : 5dcbee18f64f43afb4fcd8d45dc9e44a วันที่ 3 ตุลาคม 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ท่าเทียบเรือ สถานีทหารเรือสงขลา คำอธิบายภาพ : 972338988df94db6864d3eeb3db61f5d วันที่ 7 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงส่งเสด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปประทับเรือลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งกรมตำรวจจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่งในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฏรในจังหวัดภาคใต้ ณ ท่าเทียบเรือ สถานีทหารเรือสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


โรงเรียนประจำอำเภอหาดใหญ่ คำอธิบายภาพ : ce7c3fa23f1f415ba560f66ed59e68d7 นายลิ้มเองฮั้ว แซ่ลิ้ม (นายพงศ์ พงษ์ลิมานนท์) รับเสด็จประพาสต้นภาคใต้ครั้งแรก ณ โรงเรียนประจำอำเภอหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2502 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอหาดใหญ่ ชื่อว่า โรงเรียนหาดใหญ่ อักษรย่อ ส.ข.3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในระยะต้นเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงเรียกติดปากกันว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย มีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า มชญ. ซึ่งก็คือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.) ในปัจจุบัน


นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ชาวจังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : 8410d138dd7e48f681d2de84f962eb06 ภาพนี้เป็นภาพ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค อายุ 37 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ปัจจุบันรับราชกาลในตำแหน่งนิติกร 6ว. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเด็กชายที่ก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จฯ จังหวัดปัตตานี


พระตำหนักเขาน้อย จังหวัดสงขลา คำอธิบายภาพ : a1ca3dc2d49d49bca82dcd465dcb1ebf พระตำหนักเขาน้อย ในอดีต เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจที่ภาคใต้ในปีพ.ศ. ๒๕๐๒ พระตำหนักเขาน้อยปัจจุบันคือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วงเวียนน้ำพุ อำเภอหาดใหญ่ คำอธิบายภาพ : ac0f878977044316b404af43aa53ee36 ซุ้มรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


วีดีโอ เสด็จพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2502

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมฯ สงขลา ปี 2502

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1486
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง