Topic List

24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
Submitted by sator4u_team on 21 ม.ค. 58 12:58

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. ปัตตานี พร้อมเปิดโรงเรียนต้นแบบสาธิตอิสลามศึกษา ในรูปแบบโรงเรียนประจำ มุ่งสอนวิชาสามัญที่บูรณาการความเป็นอิสลามอยู่ในแต่ละวิชา ปลูกฝังเด็กมัธยมเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามอย่างถ่องแท้ ก่อนจะเติบโตสู่ระดับมหาวิทยาลัย คาดสามารถเปิดรับนักเรียนได้ในปี 2558 ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการ

Submitted by sator4u_team on 14 ม.ค. 58 23:00

วันที่ 12 มกราคม 2558 ที่หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจังหวัดสตูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดขึ้น 

Submitted by sator4u_team on 14 ม.ค. 58 22:54

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการอบรม โฝึกบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อการใช้ประโยชน์โ ชมการสาธิตการบินอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจก๊าซในบ่อขยะ เพื่อใช้ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และเครื่องบินUAV เครื่องบินสำรวจระยะไกลและส่งภาพแบบreal

Submitted by sator4u_team on 30 ก.ย. 57 07:05

สตูล - หน.สำนักงานการศึกษาอำเภอเปินดัง รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลย์ ทึ่ง! ผลงานศิลปะปั้นดินน้ำมันนูนต่ำเด็ก ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร อ.ควนกาหลง จ.สตูล ประสานขอเข้าชมฝีมือการปั้นของนักเรียนให้เห็นกับสายตาของตน พร้อมยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยน โBest Practiceโ งานศิลปหัตถกรรมระหว่างเยาวชนไทย-มาเลเซีย สู่ประชาคมอาเซ

Submitted by sator4u_team on 30 ก.ย. 57 07:02

โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร จ.สตูล โชว์ศักยภาพเรียน-สอนทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมต้อนรับคณะการศึกษารัฐเคดาห์ จากมาเลเซีย ชี้เด็กเรียนได้เร็ว แก้ขาดครูได้...เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฮัจยีมูฮำหมัดโรสลันซอบบี้ บิน อิสมาแอล หัวหน้าสำนักงานการศึกษาอำเภอเปินดัง รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ได้เดิน

Submitted by sator4u_team on 26 พ.ค. 57 17:06

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วม 15 โรงแรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการผลิตบัณฑิตให้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด้านวิชาชีพเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาค และสากลเมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (26 พ.ค.) ที่ห้องพรหมเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี และนายมา

Submitted by sator4u_team on 20 พ.ค. 57 17:06

วันนี้ 20 พ.ค. 2557 นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิวโดยมีนายมานะ หนูภักดี ครู ค.ศ.1 เป็นผู้กล่าวรายงา

Submitted by sator4u_team on 16 พ.ค. 57 14:14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณได้ส่งนายมาหามะ ยูโซ๊ะ นิสิตชั้นปีที่ ๓ วิชาเอกภาษามลายู เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์นานาชาติภาษามลายู ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ ๘ ปี ๒๐๑๔ ณ D

Submitted by sator4u_team on 16 พ.ค. 57 14:08

วันนี้(15พ.ค.57) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการกศน. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมตอนปลาย) ภาคใต้ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรจาก 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 501 ค

Submitted by sator4u_team on 8 พ.ค. 57 14:26

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2557 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2557 ที่ผ่านมา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ซึ่งเน้นวิสัยทัศน์ โพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ ควบคู่กับการขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้สังคม การสร้างสังคมแห่งการเรี

24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|