สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

::: ตรัง ::: เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ประการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา

ปากแม่น้ำตรัง จ.ตรัง

  • photo  , 850x567 pixel , 102,895 bytes.
  • photo  , 850x567 pixel , 136,127 bytes.
  • photo  , 850x567 pixel , 78,324 bytes.

ปากแม่น้ำตรัง (พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากแม่น้ำตรัง) ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ แม่น้ำ ปากแม่น้ำ และชายฝั่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ประกอบด้วย ป่าชายเลน แหล่งน้ำกร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล

สังคมพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากแม่น้ำตรัง ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายหาด ป่าชายเลน ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เป็นแหล่งหญ้าทะเลที่มีความสำคัญ พบหญ้าทะเลอย่างน้อย 8 ชนิด จัดเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบรูณ์ของหญ้าทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นแหล่งหากินของพะยูน ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของประเทศไทย

พบนกอย่างน้อย 212 ชนิด บางชนิดอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ หาดเจ้าไหมเป็นแหล่งทำรังวางไข่แห่งเดียวของนกกระสาคอดำใน Malay Peninsula พบปลาอย่างน้อย 75 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งอาศัยอยู่ในแนวหญ้าทะเล เช่น ปลา กะพง ปลาใส้ตัน เป็นต้น พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 13 ชนิด เช่น กบอ่อง อึ่งน้ำเต้า พบสัตว์เลื้อยคลาน 39 ชนิด เช่น เต่าบึงหัวเหลือง พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างน้อย 22 ชนิด ชนิดที่มีความสำคัญ ได้แก่ พะยูน

ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำตรังสามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงในรูปฟืน ถ่าน และผลผลิตอื่นๆ กับประโยชน์ทางอ้อมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีการประมง โดยการจับปลา ปู เลี้ยงปลาในกระชัง ทำนากุ้ง จัดเป็นแหล่งประมงที่สำคัญสำหรับชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก


Cr. // รูปสวยๆจาก @ ตรังโซน , ข้อมูลจาก @ nectec

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1486
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง