สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

::: นครศรีธรรมราช ::: เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Airport)

by sator4u_team @19 ธ.ค. 56 16:45 ( IP : 180...135 ) | Tags : ข้อมูลจังหวัด
photo  , 1024x768 pixel , 142,145 bytes.

เป็นท่าอากาศยานพานิชย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นเพียงสนามบินเดียวของนครศรีธรรมราชที่ใช้ในการรับส่งผู้โดยสาร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการด้วยกัน 2 สายการบิน คือ นกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย รวมวันละ 8 เที่ยวบิน

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หรือ สนามบินนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Airport) ท่าอากาศยานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 598 หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือ ประมาณ 14 กิโลเมตร ความจุอาคารผู้โดยสาร ขาเข้า 188 คนต่อชั่วโมง และขาออก 125 คนต่อชั่วโมง มีลานจอด โบอิ้ง(Boeing) 737 2 ลาน เอทีอาร์ (ATR) 72 2 ลาน และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 ลาน มีเนื้อที่ประมาณ 1,814 ไร่ และเนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่ปรับตัวสูงขึ้น การย้ายฐานการบินของเชฟรอน และรายได้ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับ ในขณะนี้จึงมีความพยายามที่จะผลักดันให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Nakhon Si Thammarat International Airport)

ประวัติ

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2541 โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีบีแอร์ จำกัด ให้บริการเส้นทางตรงจาก กรุงเทพมหานคร มายัง นครศรีธรรมราช โดยมี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเดินทางมาทำพิธีเปิด ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 มิถุนายน 2543[6] ปี 2528 ก่อนที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจะเปิดให้บริการ นครศรีธรรมราชได้ใช้สนามบินชะเอียน ท่าอากาศยานของกองทัพภาคที่ 4 เป็นการชั่วคราว โดยมี บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ให้บริการในเส้นทางการบิน สุราษฎร์ธานี มายัง นครศรีธรรมราชโดยใช้เครื่องบิน Short 360 และ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เป็นสายการบินแรกที่ทำการบินมายังนครศรีธรรมราช

ต่อมาเมื่อท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีสายการบินต้นทุนต่ำ เช่น สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย และวัน-ทู-โก มาให้บริการจึงทำให้ สายการบินไทย และ สายการบินพีบีแอร์ งดให้บริการไป

22 กรกฎาคม 2551 กรมการขนส่งทางอากาศพักใช้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศของ สายการบิน วัน-ทู-โก จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 และหลังจากที่สายการบินวัน-ทู-โก ได้รับใบรับรองคืนเรียบร้อยแล้ว สายการบินวัน-ทู-โก ได้ยกเลิกเที่ยวบินมายังนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้นท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้มีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สายการบิน วัน-ทู-โก ได้กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่ง แต่ลดความถี่ของเที่ยวบินลงจากเดิม 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เหลือ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ พร้อมด้วยการเปิดตัวของสายการบินใหม่ ชื่อว่า แฮปปี้แอร์ แฮปปี้แอร์ ได้เปิดเส้นทางบิน จาก ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มายัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจอันได้รับผลกระทบการการเมืองนั้น จึงทำให้สายการบิน วัน-ทู-โก ยกเลิกเที่ยวบิน จาก กรุงเทพมหานคร มายัง นครศรีธรรมราช และสายการบินแฮปปี้แอร์ ได้ยกเลิกเส้นทางบิน จาก ภูเก็ต มายัง นครศรีธรรมราช เนื่องจากมีเครื่องบินในการให้บริการไม่เพียงพอและอยู่ในระหว่างการสั่งซื้อจัดหาเครื่องบินในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มี 2 สายการบินที่ให้บริการอยู่ ได้แก่ สายการบิน นกแอร์ มีเส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นฐานการบินหลัก มายัง นครศรีธรรมราช จำนวน 5 เที่ยวบินต่อวัน และสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย มีเส้นทางบินตรงจาก กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นฐานการบินหลัก มายัง นครศรีธรรมราช จำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน รวมเที่ยวบินขาเข้าและขาออกของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จาก กรุงเทพมหานคร มายัง นครศรีธรรมราช ทั้งสิ้น 8 เที่ยวบินต่อวัน รวมเป็น 56 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

สำหรับสายการบินแฮปปี้แอร์ได้เตรียมเปิดเส้นทางการบิน จาก ภูเก็ต (ท่าอากาศยานภูเก็ต) มายัง นครศรีธรรมราช (ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช) หลังจากมีการยกเลิกเที่ยวที่ผ่านมาออกไป เนื่องจากมีจำนวนเครื่องบินให้บริการไม่เพียงพอและอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินในช่วงที่ผ่านมา และจะเริ่มให้บริการอีกครั้งในโอกาสอันใกล้นี้

เนื่องจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีเที่ยวบินจำนวนมากให้บริการในแต่ละวัน และจำนวนผู้ใช้งานก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้มีความพยายามพลักดันให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อรองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยว และการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นจากประชาชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (ด่านล่าง) โดยในเบื้องต้นจะมีการขยายทางวิ่ง(Runway) จากเดิม 2,100 เมตร เป็น 2,600 เมตร และจะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ซึ่งปัจจุบันมีความคับแคบมาก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากรในลำดับที่ 10/1 ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดย นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมีผลให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สามารถรับเที่ยวบินนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศได้

ส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชหรือไม่นั้น ต้องรอกรมการบินพลเรือนเป็นผู้ออกประกาศต่อไป ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 สายการบินไทยแอร์เอเชียจะเพิ่มเที่ยวบินจาก 3 เป็น 4 เที่ยวบินต่อวัน และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 สายการบินนกแอร์จะเพิ่มเที่ยวบินจาก 5 เป็น 6 เที่ยวบินต่อวัน ทำให้เที่ยวบินขาเข้าและขาออกของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไปยังกรุงเทพมหานคร จะเพิ่มจาก 8 เป็น 10 เที่ยวบินต่อวัน หรือ 70 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อมูลแสดงลักษณะทางภายภาพ

อาคารที่พักผู้โดยสาร พื้นที่รวม 7,985 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่อาคารผู้โดยสารส่วนขาเข้า 375 ตารางเมตร พื้นที่อาคารผู้โดยสารส่วนขาออก 375 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 188 คนต่อชั่วโมง และผู้โดยสารขาออก 125 คนต่อชั่วโมง รวม 313 คนต่อชั่วโมง จำนวนเครื่องบินที่รองรับได้สูงสุด 32 เที่ยวบินต่อวัน จำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้สูงสุด 2,504 คนต่อวัน ลานจอดอากาศยานรวม 17,000 ตารางเมตร (85 x 200 เมตร) แบ่งออกเป็น B737 2 ลาน ATR-72 2 ลาน เฮลิคอปเตอร์ 2 ลาน ขนาดทางวิ่ง 45 x 2,100 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมด 1,814 ไร่ หรือ 2,902,400 ตารางเมตร

อ้างอิง: กรมการบินพลเรือน

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ // บ้านบางปู ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, Nakhon Si Thammarat 80000 เบอร์โทร // 075 369 541

fb : ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช @ https://www.facebook.com/nstairport


Cr. // th.wikipedia.org/

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1486
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง