สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

ชาวบ้านเมืองคอนเฮ….!พระพุทธชนะมารหายจากวัด 6 ปีได้คืนแล้ว

  • photo  , 600x300 pixel , 51,436 bytes.

ฮือฮา ..!พระพุทธชนะมาร ถูกคนร้ายโจรกรรมหายจากวัดวัดคงคาเลียบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 6 ปี ได้คืนแล้วเจ้าอาวาสวัดดังใน จ.พัทลุง เช่าจากคนที่นำมาเสนอก่อนนำมาส่งคืนวัดคงคาเลียบในช่วงกิจกรรมประเพณี “บุญให้ทานไฟ” ประจำปี 2558


(26 ม.ค.) พระปลัดเสกสรร มหิทธิโก เจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ หมู่ 3 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อเช้าตรูของวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมาทางวัดคงคาเลียบได้จัดงานประเพณี “บุญให้ทานไฟ” ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ โดยมีพุทธศาสนิกชนหลายร้อยคนมาร่วมประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ ภายในวัดและนำอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆ ไปถวายพระภิกษุ-สามเณรซึ่งทางวัดนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จากวัดต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 89 รูป มาร่วมฉันท์อาหารในประเพณีให้ทานไฟวัดคงคาเลียบ


หลังจากพระภิกษุ-สามเณรฉันอาหารเสร็จสิ้นเรียบร้อยได้ ได้มีการประกอบพิธีส่งมอบพระพุทธชนะมาร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปางชนะมาร หน้าตัก 9 นิ้ว ที่ญาติโยมนำมาถวายให้กับทางวัดคงคาเลียบเมื่อปี 2550 แต่ถูกคนร้ายโจรกรรมหายไปเมื่อปี 2552 ทางวัดและญาติโยมพยายามสืบตามหาพระพุทธชนะมารองค์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง หลายป


โดยทราบว่ามีการขายเปลี่ยนมือไปหลายทอด จนเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีคนนำพระพุทธชนะมารของวัดคงคาเลียบที่หายไปไปเสนอขายให้กับพระครูรัง ษีธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดลอน อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ในราคาเพียง 3,000 บาทเท่านั้น โดยพระครูรังษีธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดลอน จำได้ว่าเป็นพระพุทธรูปของวัดคงคาเลียบที่ถูกโจรกรรมหายไป จึงสอบถามที่มาที่ไปของพระพุทธรูปจากคนที่นำมาเสนอขาย โดยคนที่นำมาเสนอขายแจ้งว่าเขาก็เช่ามาอีกทอดหนึ่ง ในที่สุดพระครูรังษีธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดลอน ได้ตัดสินใจเช่าไว้ และนำมามอบกลับคืนให้กับทางวัดคงคาเลียบในวันนี้ สร้างความดีใจให้กับทางวัดและพุทธศาสนิกชนในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เพราะไม่คิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้หายไปจากวัดคงคาเลียบนานถึง 6 ปีคงจะไม่ได้คืนอีกแล้ว


 คำอธิบายภาพ : Voice-nakhon-1 พระพุทธชนะมาร – สร้างโดยพระอาจารย์วัลลภ ธรรมบั้นดาล เจ้าอาวาสวัดธรรมบันดาล ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


พระปลัดเสกสรร มหิทธิโกเจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ กล่าวอีกว่า พระพุทธชนะมาร แม้จะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างใหม่ มีอายุไม่กี่สิบปี ซึ่งจัดสร้างโดยพระอาจารย์วัลลภ ธรรมบั้นดาล เจ้าอาวาสวัดธรรมบันดาล ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดสร้างพระพุทธรูปปางชนะมารขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2521 ตามตำนานและความเชื่อในก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ธรรม ทำให้พญาวัสวดีมาราธิราชพญามาร เกรงกลัวเจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณพ้นจากอำนาจของตน จึงป่าวประกาศเรียกพลเสนามารนำสรรพอาวุธยกทัพเข้าขัดขวางการบำเพ็ญบารมี เจ้าชายสิทธัตถะจึงอธิฐานขอให้พระแม่ธรณีแทรกแผ่นดินขึ้นมาช่วย บีบนำจากมวยผมกลายเป็นทะเลหลวงกระแสน้ำพัดพาเอาพญามารและหมู่เสนามารลอยไป สุดขอบฟ้าจักรวาล พญามารตกตะลึงด้วยความอัศจรรย์ใจ ด้วยความกลัวภัย พนมมือนมัสการเปล่งคำสรรเสริญในบุญบารมียอมรับความปราชัย แล้วรีบอันตรธานหนีหายไปจากที่นั้นโดยรวดเร็ว


เมื่อพระมหาบุรุษทรงกำจัดมารและหมู่เสนามารให้ปราชัยไปด้วยพระบารมีแล้ว ก็ทำให้พระองค์เบิกบานพระทัยได้ปิติเป็นกำลังภายในสนับสนุนเพิ่มพูนแรง ปฏิบัติธรรมภาวนามากขึ้นดัง นั้นพระองค์จึงมิได้ปล่อยให้เสียเวลา ทรงตั้งพระทัยเจริญภาวนาสมาธิจนจิตแน่วแน่ปราศจากอุปกิเลส จิตสุขุมโดยลำดับและตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด


จากพุทธตำนานดังกล่าวนี้ทำให้เชื่อได้ว่าบารมีของพระพุทธเจ้าและบารมีของพระ แม่ธรณีที่สามารถเอาชนะพญามารและหมู่เสนามารมาได้นั้น จะช่วยทำให้ผู้ที่มีไว้กราบไหว้บูชาเป็นประจำทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง มีโชค มีลาภ มีความ สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และชนะมาร ชนะอุปสรรค ชนะศัตรูคู่แข่ง ชนะวิบากกรรมทำให้เรื่องที่ร้าย ๆกลับกลายเป็นดีขึ้นได้ ดุจเดียวกันกับหญ้าคาที่โสตถิยะถวายแก่พระสิทธัตถะที่แสดงอัศจรรย์ขุดรากถอน โคนและเผาไม่ตายมาถึงทุกวันนี้


การจัดสร้างพระพุทธชนะมาร วัดธรรมบันดาล จึงกลายเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่ต้องการของวงการพระเครื่องและวัตถุมงคล เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่ผู้นิยมพระเครื่องและวัตถุมงคลนิยมเก็บสะสม สนนราคาอยู่ที่องค์ละประมาณ 30,000 บาท และมีการโจรกรรมตามใบสั่งการได้กลับคืนมาสู่วัดจึงเป็นเรื่องมที่น่ายินดี และเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนวัดคงคาเลียบเป็นอย่างมาก


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการประกอบพิธีมอบตราตั้ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ ให้กับ “หลวงตานงค์” อายุ 73 ปี พรรษา 9 พระลูกวัดคงคาเลียบที่ยึดมั่นในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยดีมาตลอด และยังช่วยดูแลบริหารวัดคงคาเลียบแทนพระปลัดเสกสรร เจ้าอาวาสที่อาพาธมาตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี พระเพทสิริโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (มหานิกาย) ได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดีที่มีต่อพระพุทธศาสนาจึงเสนอแต่งตั้ง “หลวงตานงค์” เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบและทางคณะสงฆ์เห็นดีเห็นงามด้วย พระเทพสิริโสภณ จึงแต่งตั้งหลวงตานงค์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคงคาเลียบ และมีพิธีมอบตราตั้งไว้ให้อย่างเป็นทางการในวันเดียวกันนี้.


Cr. // ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ / VOiCE ข่าวชาวนครฯ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1486
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง