สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

สพป.สตูล ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน

by sator4u_team @14 ม.ค. 58 23:00 ( IP : 113...37 ) | Tags : การศึกษา , สตูล
  • photo  , 650x433 pixel , 127,376 bytes.
  • photo  , 650x434 pixel , 107,970 bytes.
  • photo  , 650x434 pixel , 105,022 bytes.
  • photo  , 650x434 pixel , 114,166 bytes.

วันที่  12 มกราคม 2558  ที่หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล  นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูล  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง    เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล    โดยมีครูที่รับผิดชอบงานยาเสพติดหรืองานชมรม TO  BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาจังหวัดสตูลทั้งหมด 225 โรงเรียน  เข้ารับฟังนโยบายและอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน


นายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานว่า  การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ครูมีองค์ความรู้ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  สถานศึกษาทุกแห่งและทุกสังกัดในจังหวัดสตูล  ดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในโรงเรียน  โดยมีนักเรียน ทุกคนเป็นสมาชิก  และดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งยั่งยืน  รวมทั้งการขยายการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป    สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ดำเนินการภายใต้  3  ยุทธศาสตร์  คือ  1) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน  3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ทั้งนี้  เพื่อรวมพลังสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดสตูลขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน  ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดสตูล   


ทั้งนี้  นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ได้กำหนดให้การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นหนึ่งในวาระการบริหารงานจังหวัดสตูล ปี2558 โดยปลุกกระแส To be number One  ด้วยการให้ข้าราชการทุกหน่วยงานและประชาชนสวมเสื้อสีส้มทุกวันพฤหัสบดี    ปัจจุบันจังหวัดสตูล  มีเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ทั้งสิ้น  19,318  คน  มีศูนย์เพื่อนใจ จำนวน  41  แห่ง   


ที่มา @ talung.gimyong.com

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1486
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง