สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

สะตอฟอร์ยู มัลติมีเดีย คอร์ป

เลขที่ 215 หมู่ที่ 14 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180

โทร. 064-057-9394